Site Name

Comments

You must be logged in to add ratings and comments. Login or Register Now!
Last Photos
Working Hours
Day Hours
Monday Close
Tuesday Close
Wednesday Close
Thursday 10:00 - 16:00
Friday 10:00 - 18:00
Saturday 12:00 - 18:00
Sunday 12:00 - 18:00
Rating
Info! No reviews yet
Page Info
  • Description: Múzeum sídli v centre Starého Smokovca v historickej budove, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Budova nesie názov vila Alica a pochádza z roku 1889. Múzeum tvoria dve hlavné expozície. Tá prvá sú exponáty z obdobia od 19. storočia a mapujú vývoj techniky v ob
  • Contact: info@muzeumtatry.sk +421949202493
  • Website: www.muzeumtatry.sk
  • Created: 7 months ago (10.11.2018)
ň