Last Photos
Page Info
  • Description: Múzeum sídli v centre Starého Smokovca v historickej budove, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Budova nesie názov vila Alica a pochádza z roku 1889. Múzeum tvoria dve hlavné expozície. Tá prvá sú exponáty z obdobia od 19. storočia a mapujú vývoj techniky v ob
  • Contact: info@muzeumtatry.sk +421949202493
  • Website: www.muzeumtatry.sk
  • Created: pred 3 rokmi (10.11.2018)
Working Hours
Day Hours
Monday Close
Tuesday Close
Wednesday Close
Thursday 10:00 - 16:00
Friday 10:00 - 18:00
Saturday 12:00 - 18:00
Sunday 12:00 - 18:00
ň