Location
  • Address: Radničné námestie 48/48, 085 01 Bardejov, Slovakia
Last Photos
Page Info
  • Description: SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO - BARDEJOV
  • Contact: sarmus@nextra.sk 00421-54-472 4966
  • Website: www.muzeumbardejov.sk
  • Created: pred rokom (14.10.2019)
About Us
Expozícia je umiestnená v historickej budove: goticko - renesančnej radnice postavenej v rokoch 1505 - 1511. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova od prvej písomnej zmienky v roku 1241 po koniec 18. storočia, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život. Najväčšia pozornosť je venovaná 15. a 16. storočiu, kedy Bardejov dosiahol vrchol slávy a bohatstva. Vystavené exponáty dokumentujú rozvinutú REMESELNÚ VÝROBU, CECHOVÝ ŽIVOT, OBCHOD, TEXTILNÚ VÝROBU, SPOSOB A VÝKON MESTSKEJ SAMOSPRÁVY, MESTSKÉ PRÁVO A OBRANU, STREDOVEKÚ KNIŽNÚ KULTÚRU, ŠKOLSTVO A VÝTVARNÉ UMENIE.
Working Hours
Day Hours
Monday Close
Tuesday 08:30 - 12:30
13:00 - 16:30
Wednesday 08:30 - 12:30
13:00 - 16:30
Thursday 08:30 - 12:30
13:00 - 16:30
Friday 08:30 - 12:30
13:00 - 16:30
Saturday 08:30 - 12:30
13:00 - 16:30
Sunday 08:30 - 12:30
13:00 - 16:30
ň